Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2020/2021

Utworzono dnia 04.08.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że w terminie od 20 sierpnia do 15 września 2020 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendium i zasiłek szkolny) na rok szkolny 2020/2021.

Uprawnieni do stypendium szkolnego są uczniowie:

 • w których rodzinie dochód  nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, 701,00 zł na osobę samotną.
 • będący uczniami szkół podstawowych (z wyjątkiem „zerówki”) , oraz szkół średnich działających na prawach szkoły publicznej.

 • którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Z zasiłku szkolnego mogą skorzystać osoby, które spełniają powyższe kryteria oraz znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. zdarzenie losowe, śmierć lub choroba członka rodziny, itp.)

UWAGA:  uczniowie szkół średnich dołączają do wniosku zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2020/2021 oraz planowanym terminie zakończenia nauki.

Podczas obliczania dochodu rodziny brane są pod uwagę zarówno dochody nieudokumentowane np. praca dorywcza, otrzymywane umowne alimenty (złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia) jak i dochody udokumentowane poprzez przedstawienie:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o dochodzie brutto, potrąconej zaliczce na podatek dochodowy, potrąconych składkach (części finansowanej przez ubezpieczonego) i dochodzie netto za poprzedni miesiąc.
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego, z informacją o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; należnego podatku;
  odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • decyzji przyznającej lub dowodu otrzymania emerytury (wydruk przelewu, odcinek pocztowy), renty, innych świadczeń z ZUS, KRUS.
 • nakazu płatniczego podatku rolnego, zaświadczenia z Urzędu Gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz umowa dzierżawy jeśli gospodarstwo rolne nie jest użytkowane.
 • dowodu wpłaty/przelewu aktualnej składki KRUS.
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 • decyzji PUP o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego.
 • potwierdzenia wpłaty/przelewu zasądzonych alimentów za poprzedni miesiąc oraz tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody, umowa notarialna)

Do dochodu dodaje się również długoterminowe świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie lub zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wnioskodawca wymienia w dołączonym do wniosku oświadczeniu.

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 20

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 150

W poprzednim miesiącu: 158

Wszystkich: 3558